תקנות אקוסטיקה בתקן

תקן ישראלי לרעש ממערכת אינסטלציה, 1418

תקן אקוסטי זה עוסק בבדיקות רעש  ממתקני אינסטלציה שונים, כגון: רעש מתקני אספקת מי שתייה, רעש ממערכת ניקוז מים , רעש שרברבות, ועוד.

בתקן אקוסטי זה  מופיעות רמות רעש  צנרת ורעש אינסטלציה מקסימליות מותרות עבור:

קיבועי שרברבות בדירה (35-40dB במבני ציבור).

קיבועי רעש צנרת המבנה כגון רעש מערכת המים והביוב בדירה (30-35dB במבני ציבור)

תקן ישראלי  1004חלק 3: בידוד אקוסטי בבנייני מגורים, רעש ממעליות

המקור לתקן רעש מעליות זה הינו תקן גרמני VDI 2566-1988- Noise reduction on lifts :1.5 .

רמת הרעש המקסימלית המותרת בחדרי מגורים ע”פ תקן רעש מעליות הנ”ל היא 35dB(A) Fast.

תקן ישראלי ת”י 1309 “אקוסטיקה: מדידות בליעת קול בחדר הדהוד”

בתקן אקוסטי זה מוסבר בין היתר על אופן ביצוע וחישוב זמן ההדהוד בחלל.

תקן זה הינו תרגום של תקן בינ”ל :

ISO 354: Acoustics-measurement of sound absorption reverberation room

תקן ישראלי ת”י 1034 חלק 7, אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של אלמנטי בניין- מדידות באתר של בידוד מפני קול הולם של רצפות ותקרות.

התקן האקוסטי קובע שיטות למדידת תכונות הבידוד מפני קול הולם של ריצפות בין שני חדרים .

תקן אקוסטיקה זה הינו תרגום של תקן בינ”ל :

ISO 140-7 Acoustic measurement of sound insulation in buildings

 and of building elements-field measurements of impact sound insulation floors

 ת”י 1034, חלק 4, מספטמבר 1980: “אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של אלמנטי בנין – מדידות באתר של בידוד מפני קול נישא באוויר בין חדרים”

תקן אקוסטי שמסביר על שיטת מדידת ערכי הבידוד של הקירות .

תקן ישראלי ת”י 1004-1: ” בידוד אקוסטי בבתי מגורים: קירות ותקרות (רצפות) בין דירות”

תקן אקוסטי זה מגדיר את ערך הבידוד המינימאלי של קירות תקרות ורצפות בפני רעש קול נישא באוויר, וכן את הערך המקסימלי הנדרש המעניק בידוד אקוסטי תקין של הרצפה/תקרה המפרידה בין הקומות בפני קול הולם .

תקן 225 IEC

בתקן אקוסטיקה זה מופיעים הנחיות מדידת הרעש .

תקן ישראלי ת”י 985 חלק 2 ” אקוסטיקה – הערכת שיעור הבידוד האקוסטי בבניינים והבידוד האקוסטי של אלמנטי בניין – בידוד מפני קול הולם”

בתקן אקוסטי זה מוסברת שיטת החישוב של ערך הבידוד האקוסטי לקול הולם.

תקן ישראלי ת”י 985, חלק 1, ממאי 1986: “אקוסטיקה: הערכת שיעור הבידוד האקוסטי בבניינים והבידוד האקוסטי של אלמנטי בנין – בידוד בניינים ואלמנטי הפנים שלהם מפני קול נישא באוויר”

תקן אקוסטי  מסביר על חישוב הפרש הרמות המתוקנן ומשוקלל.

תקנות הרעש ההולם בתקן ישראלי 1629

בתקנות אקוסטיות אלו מופיעות הנחיות התקן לביצוע ריצוף ובידוד.

לפרטים נוספים וקבלת הצעת מחיר